Beyne

DOEL:
Een volledig automatische machine ontwikkelen die toelaat de spuitmachine volledig en perfect te reinigen.

De doelen die we hiermee wensen te bereiken zijn:
• De gebruiker heeft slechts korte tijd nodig (6 à 7 min).
• Contaminatie voorkomen met voorheen gebruikte producten.
• Risico op milieuvervuiling beperken, in het bijzonder de plaatselijke vervuilingen.
• Bij gemeenschappelijk gebruik van de spuit, meer vertrouwen opbouwen wat betreft het spoelen door de voorgaan
de gebruiker.

PRINCIPE:
De totale spoelprocedure bestaat uit een reeks van verschillende volledige cycli gedurende welke de hoofdtank, slangen en doppen worden gespoeld tot een steeds lager niveau van vervuiling. De resultaten worden verkregen door een automatische combinatie van verschillende fasen van afzuigen, reinigen en sproeien.

Waaronder:
• Positie van de voeding (terugkeer naar de filter, meer mengen) automatisch aan 50 liter (programmeerbaar)
• Aanvoer van schoon water
• Verspreiding van schoon water door roterende injectoren
• Reiniging van de spuitboom door continue circulatie met terugkeer naar de tank
• Volledige lediging van de tank door sproeien
• Spuiten met semi-continue circulatie door afwisselende secties

De duur van elke fase wordt zorgvuldig berekend om het optimale resultaat te bereiken. Dit systeem biedt ons de mogelijkheid om een reiniging te bekomen van enkel de spuitboom. Dit blijkt de beste oplossing te zijn als de tank nog niet leeg is en het sproeien moet worden gestaakt.

COMPONENTEN & FUNCTIES:
• ISOBUS- computer MAXI III van Müller
• TANK-Control III van Müller (BUS-CAN-meter met 30 ijkpunten)
• Dubbele besturing (menu op het scherm in de cabine + kleurendisplay op het vulstation)
• Semi-continue circulatie van de lucht-afsluitbare doppen
• Automatisch vullen van de hoofdtank door handmatig programmeren (2 limieten) of automatische berekening (Ha, L / Ha% en herhaling)